Makakuha ng Tulong o mga Volunteer - (808) 460-6095

Volunteer

COVID-19 ng Mutual Aid Network

Nilikha na may mga Sketch.

Sumali sa aming mga Volunteer Network

Huwag mo gusto upang makatulong sa iyong komunidad sa panahon ng COVID-19 sakit sa malawak na lugar?

Kailangan namin volunteer paghahatid ng mga driver, mga gumagawa ng maskara, telepono at email communicators, social media boosters, at higit pa. Sabihin sa amin ng kaunti tungkol sa iyong sarili at kami ay makakatulong sa makahanap ng isang paraan upang ilagay sa iyo at sa iyong mga natatanging mga kasanayan at mga mapagkukunan upang gumana pulong ang mga pangangailangan ng iyong komunidad sa panahon ng mga mahirap na beses.