Makakuha ng Tulong o mga Volunteer - (808) 460-6095

Tungkol sa

COVID-19 ng Mutual Aid Network

Nilikha na may mga Sketch.

Pagkakaisa na hindi sa Kawang-gawa

Nilikha ako upang matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga komunidad sa krisis sa pag-imbot-19.

Kami ay hindi isang kawanggawa. Kami ay isang mutual aid network batay sa tao pagkakaisa. Ibinibigay natin ayon sa ating kakayahan, at tumatanggap alinsunod sa ating mga pangangailangan. Kinikilala namin na kung ano masakit ang isa, masakit lahat. Ibahagi namin ang isang karaniwang interes sa pakikibaka laban sa COVID-19 sakit sa malawak na lugar, pati na rin laban sa mga taong humingi ng mga personal na kita habang ang mga tao magdusa at mamatay.

Magbasa Nang Higit pa tungkol sa aming trabaho sa ito sibil Beat artikulo sa pamamagitan ng isa sa aming mga boluntaryo!